Studerende


At være studerende i praktik
Det er vigtigt, at den studerende tager aktivt del i hverdagen i Nordstjernen, for kun igennem aktiv deltagelse kan man gøre sig erfaringer om, hvordan man reagerer og agerer i forskellige situationer.
Det prioriteres i praktikken, at der er tid og rum til at være studerende, heri ligger der en gensidig forpligtigelse til at have dialog omkring forventninger til dette.

Praktikpladsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for 1. og 2. praktikperiode finder du under punktet: "Uddannelsesplan studerende" som bilag.