KOMPAS 2019


I Kulturbørnehuset Nordstjernen har vi nu arbejdet med KOMPAS-årshjulets to forløb: Kultur, æstetik og fællesskaber i perioden: Januar - april. her har stuerne bl.a. leget med farver, musik, eventyr og former. 
I perioden maj-august har vi arbejdet med: Natur og Udeliv. Vuggestuen har udforsket og undersøgt dyr og naturfænomener. Børnehaven har arbejdet eksperimenterende, observerende og beskrivende ift dyr og planter

Se mere om forløbene i bilaget.

Bilag
Kulturbørnehuset Nordstjernens forløb januar-april 2019
Kulturbørnehuset Nordstjernens forløb maj-august 2019
Kulturbørnehuset Nordstjernens forløb september-december 2019