Vores pædagogik


Vores pædagogik tager 
udgangspunkt i den nye styrkede læreplan fra 2018, som har øget fokus på bl.a. leg, børnefællesskaber og forældresamarbejde. 

Pædagogik og læring indgår i alle typer situationer gennem hele dagen:
I dagligdagens rutinesituationer, de planlagte pædagogiske aktiviteter, i børnenes lege samt alle de andre situationer, som spontant opstår i løbet af dagen. 
På denne måde oplever vores børn mange forskellige læringsmiljøer
igennem en dag i Nordstjernen.  

De pædagogiske værdier nærvær, omsorg, tryghed og anerkendelse danner
grundlaget for vores pædagogiske hverdag. Vi har fokus på det enkelte barn i tæt samarbejde med forældrene. Disse værdier er sammen med et godt læringsmiljø afgørende for at dit barn trives og udvikler sig. 

Vores pædagogik i praksis: 
Vi arbejder med KOMPAS som vores pædagogiske redskab. KOMPAS bygger på arbejde i små opdelte børnegrupper, hvori barnet tilegner sig og konstruerer nye kundskaber, færdigheder og handlemåder i aktivt samspil med andre.

Du kan læse mere om vores arbejde med KOMPAS under menupunktet KOMPAS.